Somatické prožívání

    Somatické prožívání ( Somatic Experiencing ®, SE ® ) je metoda založená Dr.Peterem Levinem, který je mimojiné držitelem doktorátu v oblasti lékařské biofyziky a psychologie.  Peter Levine je autorem několika knih, ve kterých srozumitelnou formou inspiruje širokou i odbornou veřejnost k lepšímu pochopení fungování ,,zvířete" v nás. 
 
    SE® je  jemná a velmi elegantní metoda pracující s fyziologií lidské autonomní nervové soustavy. Je to metoda, která oslovuje naše životní témata na fyzické rovině a pomáhá nám naučit se lepší seberegulaci v každodenních situacích. To v praxi znamená, že se můžeme lépe poznat a lépe o sebe pečovat. Nasloucháme sami sobě na úrovni tělesného prožívní, které je autentické a také je  tady a teď. 
 
    SE® je primárně zaměřeno na zpracování šoku a práci s klienty s posttraumatickou stresovou poruchou, ale určitou míru dysbalance v rámci fungování nervového systému si nese téměř každý z nás a často je kořenem komplexnějších fyzických i duševních obtíží, které nás omezují v našem životě ( např. poruchy spánku, bolesti pohybového systému, trávicí obtíže, kožní obtíže, autoimunitní onemocnění, deperese, poruchy nálady).