Článek pro časopis Meduňka 07/2010

16.10.2010 19:17

Kraniosakrální biodynamika

Mgr. Zuzana Kozáková

 

Kraniosakrální biodynamika je jemná celostní metoda léčení, která by neměla ujít vaší pozornosti.. Lebka (lat. cranium) a křížová kost (lat. sacrum) vymezují osu našeho fyzického těla. Jsou to místa, ve kterých se v kraniosakrální terapii (dále CSB) často používá jemný terapeutický dotek, odtud pochází název metody. Označení biodynamika se vžilo pro tu větev kraniosakrální práce, která používá neinvazivní postupy a respektuje lidskou bytost v její celistvosti. 

 

Síly zdraví

Použití tohoto léčení je možné hledat již ve starověkých kulturách. Základ současné metody se ovšem odvozuje od práce amerického osteopata Dr. Sutherlanda ( poč. 20.st.), který objevil při své klinické práci rytmicky se projevující živoucí síly. Vyvinul způsob vnímání, díky kterému mohl s tímto jemným projevem života vstoupit do kontaktu. Síly, které formovaly naše tělo fyzické i těla jemnohnotná, nás během života stále vyživují a udržují naši bytost v té nejlepší možné rovnováze. Tyto síly primárně způsobují pulzaci mozkomíšního moku, tekutiny, která je v jádru našeho fyzického těla, v přímém doteku s řídícími centry v nervové soustavě. Terapuet i klienti je mohou vnímat jako jemné vlny nádechu a výdechu, které prodýchávájí celé tělo a jemně pohybují všemi strukturami.

V průběhu života se setkáváme s vnějšími silami, které na nás působí. S některými z nich se snadno vyrovnáme, ale některé jsou v určitém ohledu příliš a náš systém je zpracovat nedokáže. Působením takových vnějších sil pak vznikají bloky na různých úrovních naší bytosti. Energie pak neprochází plynule, ale je v místě vázána. Tyto bloky (v CSB se označují jako inertní fulcra) se projevují jednak na fyzické úrovni, ale působí i na úrovni mentální a často nás hluboce ovlivňují. Jednáme pak pod vlivem stereotypů a otištěných schémat, nejsme svobodní.

Hledání zdraví

Naše vnitřní samoléčivé síly mají schopnost tyto bloky rozpouštět. CSB práce se obrací ke zdraví, jako k principu, který je každému vrozený a je nám během života kdykoliv dostupný. Často je však naše zdraví skryto za bolestí, napětím a nezpracovanou historií, kterou si náš systém nese. Záměrem léčení je zdraví znovu objevit a dát mu prostor k tomu, aby se projevilo.

Jak tedy probíhá ošetření CSB?

Ráda bych pro názornost popsala, jak ošetření většinou probíhá. Nejprve s klientem pracuji vsedě. Zakotvuji se v prostoru klidu a naslouchající přítomnosti a vytvářím pro klienta bezpečné široké přijímající pole. Podporuji klienta při spojení se s tělem prostřednictvím jednoduchých tělesných vjemů (např. teplo, tlak, chvění...). Hledáme místo v těle, které klient vnímá jako místo pohodlí. Když se tímto způsobem klient zpřítomní a naladí na své tělo, může se přesunout na lehátko, kde si najde příjemnou polohu vleže. Potom spolu vyjednáme fyzický kontakt, který je pohodlný a jemný. Ošetření je prostor pro to, aby si člověk uvědomil své potřeby a dovolil si situaci plně přizpůsobit tomu, co potřebuje ke svému spočinutí.

Klient se při ošetření většinou dostává do hlubokého usazení, které bývá vnímáno jako výrazné uvolnění (fyzické i mentální). Je to prostor za bolestí, neklidem a napětím. Z tohoto stavu pak vyvstává proces léčení, ve kterém pracují jeho vnitřní síly zdraví. V biodynamickém způsobu práce terapeut plně respektuje vnitřní moudrost bytosti klienta a nic do systému z vlastní vůle nevkládá. Důvěřuje procesu léčení a podporuje ho svou plnou přítomností.

Během ošetření klient často vstupuje do velmi léčivých stavů celistvosti, sjednocení a klidu. Dochází ke zpracovávání energetických bloků, a k uvolnění vitální energie, která je v nich vázána. Takové změny se projeví jako úleva od bolesti a nepohodlí na fyzické úrovni. Většinou dochází

k významné regeneraci a nabití unaveného a přetíženého systému.

Práce se zdroji

V rámci metody CSB pracujeme s podporou klienta pomocí zdrojů. Jako „zdroj“ vnímáme to, co člověka podporuje, dodává mu sílu, přináší mu radost. Většinou je naším stereotypem spíše věnovat pozornost tomu co je špatné, co nám nejde, tomu, co se nepovedlo. Při práci podporujeme člověka k budování vlastních zdrojů. Je to obrat k laskavé a jemné pozornosti, se kterou se můžeme věnovat sobě samým. Můžeme být na sebe hodní a tím pak nejvíc prospějeme i našemu okolí.

Kdy je vhodné terapii použít?

Terapie je vhodná při celé řadě akutních i chronických obtíží (např. bolesti zad, kloubů, poúrazové i pooperační stavy, bolesti čelistí, dutin, závratě, sluchové problémy, chronická únava, potíže se zažíváním, deprese, bolesti hlavy, nerovnováha imunitního, nebo hormonálního systému). CSB je vhodná pro zklidnění nervového systému a při práci na zpracovávání traumatických zkušeností. Je výbornou podporou v těhotenství a vhodnou přípravou k porodu pro ženu i děťátko. Je výborná i jako prevence, jako prostor, kde se můžeme na sebe plně naladit a zvnitřnit. Podpoří obnovu našich sil a umožní nám čerpat síly z našeho nitra. Pomáhá navázat vztah s tělem a zakotvit se v přítomnosti. Je dobrou podporou na cestě osobního rozvoje.

 

Jsem vděčná, že může mou prací být to, že se obracím ke zdroji bytí uvnitř sebe, že mohu při své práci být ve stavu vnitřního klidu a právě tím prospívám druhému člověku. Tato metoda mi poskytla zásadní podporu v přijetí sama sebe jako bytosti, která přináší na zem své jedinečné poslání. Děkuji za to.