Přítomný okamžik v CranioSacrální Biodynamice

 

Závěrečná práce.

Trénink CranioSacrální Biodynamiky 2007 - 2009.

Institut CranioSacrální Biodynamiky.

 

 Mgr. Zuzana Kozáková

2009

Přítomný okamžik v Craniosacrální Biodynamice

První část - úvod

12.11.2009 19:41
   Úvod   Většinu svého dosavadního života jsem prožila v pocitu oddělenosti. Vyzkoušela jsem většinu dostupných a v naší společnosti používaných strategií, jak tento bolestný stav vytěsnit ze svého vědomí. Díky velké milosti a moudrosti Bytí, mohu nyní zažívat stále častěji vnitřní klid a prožitek sebe sama jako neoddělitelné součásti Celku. Inspirací na cestě bylo a stále je tolik, že není možné (a ani to není cílem této práce) je zde všechny obsáhnout. CranioSacrální Biodynamika patří mezi ty, které mě zasáhly nejvíce. Jsem vděčná, že může mou prací být to, že se obracím ke...

Druhá část - stav oddělenosti

12.11.2009 20:06
  Stav oddělenosti  Proč nejsme v přítomném okamžiku většinou plně přítomni? Většinou žijeme svůj živots myslí, která nás spíše ovládá než aby byla naším nástrojem a prostředkem. Neustálý vnitřní monolog, který jsme si zvykli přijímat jako běžnou součást nás samých, nám pak většinou zastírá bezprostřední zažívání každodenních situací. Hodnotíme a posuzujeme to s čím se setkáváme a emočně reagujeme na základě minulých zkušeností. Na druhé straně svou naději na změnu k lepšímu odsouváme kamsi do budoucna.   Inertní fulcra V průběhu života přichází náš systém do kontaktu se...

Třetí část - Návrat k přítomnému okamžiku skrze CranioSacrální Biodynamiku

12.11.2009 20:24
Návrat k přítomnému okamžiku skrze CranioSacrální Biodynamiku Jak už jsem zmínila výše, vidím CSB jako velmi přínosnou cestu. Je to metoda, která pracuje neinvazivně, na základě vlastní moudrosti naší bytosti. Při práci s nemocemi a jejich fyzickými symptomy pomáhá klientovi vidět jeho životní situaci začleněnou do širšího kontextu. Pomáhá člověku změnit přístup k nemoci jako takové a přijmout zodpovědnost za stav, ve kterém se jeho systém nalézá. Stav fyzického těla můžeme brát jako podstatnou informaci při směřování na naší životní cestě. Pak se nemoc stává naším spojencem. Když...

Čtvrtá část - Zakotvení v těle

12.11.2009 20:36
Zakotvení v těle   Ráda bych ve stručnosti popsala techniky, které mi při usazení v těle pomáhají.   Pociťovaný vjem Velkou pomocí pro vnímání přítomnosti je ukotvení v těle. V této oblasti udělal zásadní počin Eugen T. Gendlin (1978), který na základě své psychoterapeutické praxe vyvinul terapeutický směr zvaný focusing. Svým pozorováním zjistil, že práce která je ukotvená v tělesném prožívání přináší velké změny v terapeutickém procesu. Tedy jednoduše řečeno, klientům prostě opravdu pomáhá. „ Nazývám tento proces focusingem. Je to děj, ve kterém zaměříte pozornost na...