Jak terapie probíhá

    Nedílnou součástí ošetření kraniosakrální biodynamikou je úvodní pohovor. Během něj se  pomalu usazujeme a mapujeme v jaké situaci se klient nachází a jaký je jeho záměr pro dané ošetření. Zároveň si ujasníme, jaký je rámcově průběh terapie, jaké jsou její zákonitosti a co můžeme  v rámci sezení očekávat. Potom se začneme ladit na vjemy, které jsou dostupné uvnitř těla. Obracíme pozornost k tzv. pociťovaným vjemům, tedy k fyzickým kvalitám, které jsou aktuálně dostupné v našem těle. Tím se pozornost našeho vědomí začíná pomalu orientovat dovnitř, k našemu tělu a mysl se díky tomu může začít zpomalovat  a usazovat.  
    Většinou i když klient přichází kvůli nějakým obtížím ať už fyzického, emočního, nebo spirituálního rázu, je možné zakotvit se v těle v relativním pohodlí a najít v něm realtivně stabilní opěrný bod. 
 
    Po usazení a základním prozkoumání dostupnosti fyzických vjemů se přesuneme k lehátku a najdeme pro klienta pohodlí vleže. Doteky jsou většinou velmi jemné, nevyžaduje-li to situace a klientova potřeba jinak. Klient se dostává do stavu hlubokého uvolnění, kdy se změkčuje a propojuje celé tělo, zklidňuje mysl i emoční stavy. Pak většinou vyvstává proudění životních sil, které jsou v biodynamice nazývány ,,Dech života". 
 
Cítíme, že se můžeme spojit se silou a moudrostí, která nás přesahuje ale zároveň propojuje. Cítíme, že jsme od ní vlastně ani nikdy nebyli doopravdy odděleni. Naší přirozeností je být ve spojení s tímto zdrojem. 
   Během ošetření následujeme a podporujeme síly v jejich působení. Skutečné zdraví je uvnitř nás a nikdy nebylo ztracen, spíše jen skryto za otisky našich zkušeností a za našimi obranami. 
    Díky působení moudrých sil života dochází nejen k úlevě od obtíží, ale i k hlubšímu pochopení  jejich  příčin.