Hloubková integrativní masáž dle Dr. Schmitta

 Jedná se o způsob práce s tělem, který vyvinul německý lékař Johann Ludwig Schmitt (1896- 1963). Při své práci spojoval lékařské poznatky západní medicíny se svou zkušeností s východními metodami meditace a jógy. Schmitt prozkoumával působení dechu ve fyzickém těle a vnímal propojení mentálního stavu člověka se stavem jeho fyzického těla. Orientoval se zejména na uvolňování fascií, což jsou obaly svalů a svalových vláken a zároveň i obaly našich vnitřních orgánů. Fasciální síť propojuje celé naše tělo a to jak se cítíme do velké míry ovlivňuje fakt, jestli jsou naše fascie volné a pružné, nebo jsou-li stažené a omezující.  

Současný životní styl často přináší zvýšené psychické napětí. Neustálý stres se projevuje zvýšeným napětím svalů a následným tuhnutím pojivových tkání. Tyto fyzické změny jsou úzce provázány také s psychickým naladěním a s naším každodenním pocitem.   

 

 

 Tato technika se orientuje na dech a uvolňuje jednotlivá místa tak, aby dech mohl volně naším tělem proudit. Dech  propojuje  naše tělo v jeden celek a zároveň  zprostředkovává kontakt s vnějším prostředím. Tahy při masáži  jsou vedeny s výdechem, který v našem těle navozuje přirozenou relaxaci. Pracuje se jak s povrchově uloženými svaly, tak i s hlubšími vrstvami svalů. Při masáži spolu s uvolňováním těla dochází přirozeně i ke zklidnění mysli a opětovnému návratu do tady a teď. 

 

 

 

 Integrativní masáž výborně pracuje s psychosomatickými problémy, pomáhá k velmi hluboké relaxaci a vede k většímu uvědomování těla a zakotvování v přítomnosti.

 

CHCETE SI TO ZKUSIT? VOLEJTE 774 824 803 !