Bachovy květové esence

 

 Jedná se jemnou energetickou léčbu rostlinnými esencemi. Esence se získávají z nejedovatých rostlin, keřů a stromů. Systém 38 esencí vytvořil  Dr. Edward Bach. Jakožto příčinu všech nemocí viděl stav lidské mysli, a tím se také zabýval. Sám těžce onemocněl a uzdravil se, i když mu lékaři po operaci dávali jen pár měsíců života. 38 esencí rozdělil do 7 skupin, které charakterizují určitý typ negativních emocí.

  1. Na strach
  2. Na nejistotu
  3. Na nedostatečný zájem o přítomné okolnosti
  4. Na osamělost
  5. Pro ty, kteří jsou přecitlivělí na vlivy a myšlenky
  6. Na skleslost a zoufalství
  7. Na přílišnou péči o blaho druhých  (E. Bach: Dvanáct léčitelů a další léčivé esence,1999)

Esence léčí negativní emoce, které vedou k nemocím. Pomáhají člověku na cestě k sebepoznání, dávají odstup a nadhled od emocí, které s naším jádrem nemají nic společného. Ukotvují v přítomnosti, uzemňují.

Aplikace esencí se provádí na základě vědomého rozhovoru, při kterém klient sám vystihne jaký problém je pro něj v současné době aktuální a co chce řešit. Jaký negativní stav v současné době omezuje jeho bytost?

Pro aplikaci není nutné žádné lékařské vzdělání, neexistují žádné kontraindikace, lze je kombinovat s jakoukoliv léčebnou metodou. Esence jsou velmi vhodné i pro děti a těhotné ženy, lze je aplikovat i domácím zvířatům a rostlinám.

 

CHCETE SI TO ZKUSIT? VOLEJTE 774 824 803 !